Skip to main content

ACCIDENT AND LIABILITY INSURANCE
for Dive Professionals

ZAJISTĚTE SI SVÉ POJIŠTĚNÍ

Nejlepší pojištění na trhu pro profesionály, a přitom za nejnižší poplatek

POUZE NA NEHODY

102,40 €

Rakousko, Německo a Švýcarsko: € 80,17

Pojištění na osobní nehody

 • Celosvětové pojištění na nehody při potápění
 • Cestovní pojištění na nehody v cizině nesouvisející s potápěním
 • Bezplatné pojištění na nehody vašich studentů potápění
NA NEHODY + PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

177 €

Rakousko, Německo a Švýcarsko: € 149

Pojištění na nehody, profesní odpovědnost a právní ochranu

 • €4,000,000 hrazení právní odpovědnosti, včetně právní obhajoby
 • Celosvětové pojištění na nehody při potápění
 • Cestovní pojištění na naléhavé případy v cizině nesouvisející s potápěním
 • Bezplatné pojištění na nehody vašich studentů potápění
PŘIPOJIT SE / OBNOVITPŘIPOJIT SE / OBNOVIT
Vyhrazeno pro členy PADI s aktivním statusem výuky

Zakoupení pojištění na nehody při výkonu povolání nemusí být k dispozici občanům se sídlem v zemích mimo EU, EEA, (tj. Evropský hospodářský prostor), ve Švýcarsku, v Egyptě a na Maledivách. Pro více informací kontaktujte DAN.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

ROZSAH POJIŠTĚNÍ PRO NALÉHAVÉ PŘÍPADY PŘI POTÁPĚNÍ

PLATNÉ CELOROČNĚ, CELOSVĚTOVĚ

 • Pohotovostní linka a management urgentní zdravotní situace 24/7 » Celkové náklady
 • Naléhavá zdravotní evakuace » Celkové náklady
 • Nálehavé zdravotní ošetření ve světě i ve vlastní zemi. Hyperbarická terapie včetně hospitalizace » Celkové náklady
 • Náklady na vyhledávací a záchranné práce. I při jeskynním potápění » Až do €10,000
 • Zdravotní repatriace potápěče v rekonvalescenc » Celkové náklady
 • SSpecializovaná zdravotní léčba včetně rehabilitace a léčení potraumatického stresu- až do 30 dnů od dne nehody » Celkové náklady
 • Denní poplatek za hospitalizaci » € 50,00 – Poplatek pro ambulantní péče pouze pro DCI
 • Ztráta nebo poškození výbavy vlastní nebo záchrance pouze v příčinné souvislosti s potápěčskou nehodou  » Až do €2,500
 • Hotelové & cestovní vícenáklady kvůli nehodě při potápění » Až do €5,000
 • Trvalá invalidita » Až do €100,000
 • Protetika potřebná po pojistném zranění » Až do €1,000
 • Úmrtí » Až do €6,000
 • Repatriace zesnulého » Celkové náklady
 • Odpovědnost za případy nesouvisející s výkonem povolání (včetně za rezidenty pouze ze Španělska) » €150,000.00 (nebo až do limitu požadovaného místními úřady)

ROZSAH POJIŠTĚNÍ PRO NALÉHAVÉ PŘÍPADY V CIZINĚ NESOUVISEJÍCÍ S POTÁPĚNÍM

MAXIMÁLNÍ POČET POJIŠTĚNÝCH DNŮ NA CESTĚ: 90 DNŮ ZA ROK

 • Zdravotní evakuace » Celkové náklady
 • Náklady na první zdravotní vyšetření, s hospitalicí i bez ní » Celkové náklady
 • Zdravotní náklady na hospitalizační péči, bez ohledu na počet dnů potřebné péče » Až do €15,000
 • Zdravotní náklady na ambulantní péči » Až do €500
 • Zdravotní repatriace potápěče v rekonvalescenci » Celkové náklady
 • Repatriace zesnulého » Celkové náklady

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

 • Zpáteční jízdenka/letenka pro jednu osobu za účelem návštěvy v případě hospitalizace » Až do €2,500
 • Návrat nezletilých s doprovodem » Až do €5,000
 • Další výdaje spojené s návratem poraněného a/nebo spolucestujícího společníka » Až do €2,000
 • Tlumočnická pomoc » Celkové náklady

BEZPLATNÉ POJIŠTĚNÍ NA NEHODY PRO STUDENTY POTÁPĚNÍ

BEZPLATNÉ pojištění NEOMEZENÉHO počtu studentů potápění navštěvujících kurzy PADI (až po stupeň POKROČILÝ)

 • Pohotovostní linka a management urgentní zdravotní situace 24/7 » Celkové náklady
 • Celosvětově platná úhrada zdravotní terapie v naléhavém případě a zdravotní evakuace » Až do €15,000
 • Hledání a záchrana ztraceného potápěče » Až do výše € 2.500 [jako součást limitu na celosvětově platné pojištění zdravotní terapie v naléhavém případě]

OPTIONAL BENEFITS

Death extension
You can increase by either € 25,000.00 or € 50,000.00 the cover limit in case of death due to a diving accident.
This extension does not apply to technical dives.
Cost (incl. taxes)

  • € 25,000 death extension = € 33.60
  • € 50,000 death extension = € 56.00

Travel No-Limits
You can extend the duration of the cover for non-diving emergencies abroad to the whole membership period (one year).
Cost (incl. taxes)

  • € 438.00

Benefits for your family
You can include your family members (partner and/or children) into your cover for non-diving emergencies abroad.
Cost (incl. taxes)

  • 90 days coverage for up to 3 family members = € 42.00
  • 365 days coverage for up to 3 family members = € 438.00

Přečtěte si prosím pečlivě insurance policyinsurance product information document.

Všechny druhy pojištění distribuuje společnost IDA Insurance Limited (C-36602) (“IDA”), což je pojišťovna s licencí podle zákona o pojišťovnictví (kapitola 403 maltských zákonů), kterou kontroluje a řídí Maltský úřad pro finanční služby Malta Financial Services Authority (“MFSA“). IDA působí v celé Evropské unii (EU) a v evropském hospodářském prostoru (EEA) na základě oprávnění poskytovat služby.

DA je součástí nadační skupiny Divers Alert Network (“DAN”) Europe, tj. mezinárodní neziskové lékařské a výzkumné organizace, která se věnuje bezpečnosti a zdraví potápěčů. IDA zajišťuje a garantuje nejlepší potápěčské pojišťovací služby všude, kde působí DAN Europe.

Insurance cover special features

Profesní beztrestnost a osobní pojištění na nehody - platné celoročně

Přístup ke speciální vícejazyčné horké lince DAN

Neomezenou úhradu v případě hyperbarické léčby a repatriace

Dodatečnou pomoc a úhradu poskytovanou pro zdravotní naléhavé případy nesouvisející s potápěním v cizině

Dodatečné pojištění na nehody při potápění vztahující se na studenty navštěvující kurzy PADI

Ohledně pomoci v případech emergency nebo při jiných záležitostech souvisejících s tímto pojištěním navštivte prosím stránku daneurope.org

FAQ

1. Kdo si může zakoupit od DAN Europe toto pojištění podporované PADI?

Pouze členové PADI, kteří si obnovili své členství pro běžný rok.

2. Jaký druh pojistné úhrady získám z tohoto pojištění?

 • Diving medical emergencies – worldwide, for 365 days.
 • Non-diving medical emergencies – only when you travel abroad, for max. 90 days a year.
 • Professional liability (optional) – compatible with PADI-EMEA requirements, valid worldwide except in the USA and Canada.

Note: if you reside outside of the European Economic Area, Egypt or Maldives, professional liability may not be available. Please get in touch for information on your country.

3. Je zde zahrnuto i standardní cestovní pojištění navíc k pojištění na potápění?

 • This plan features a coverage for non-diving related medical emergencies abroad, but it is not comparable to a standard travel or health insurance. Please read the insurance policy and the cover limits for more information.
 • You are not required to let us know whenever you travel outside of your country of residence.

4. Jak se liší toto pojištění podporované PADI od standardních pojištění typu DAN Europe Pro?

Same great coverage as the Pro Silver, with some important differences:

 • free accident coverage for your students up to divemaster course (Pro Silver: up to OWD);
 • free accident coverage for an unlimited number of students (Pro Silver: max. 40 students per year);
 • more convenient price;
 • specifically designed for PADI EMEA members.

5. Již jsem členem DAN Europe. Mohu změnit své nynější pojištění na tento druh pojistky?

 • Yes, provided that the residual value of your current insurance is lower than the cost of the new plan.
 • To check whether you can update your insurance, try and purchase this plan via your account.

6. Budou mí studenti moci využít pojištění v případě potápěčské nehody?

Yes, provided that:

 • you register them on your MyDAN before the course starts;
 • they are attending one of the following PADI courses: DSD, OWD, AOWD, Specialties, Rescue, Divemaster, Basic Freediver, Freediver, Advanced Freediver, Master freediver; or equivalent courses under other training agencies.

7. Zůstane v platnosti mé pojištění na odpovědnost při výkonu povolání, i když nezaregistruji ani jednoho studenta?

Ano, zůstane v platnosti. Jestliže se rozhodnete neposkytnout svým studentům žádné pojištění, neovlivní to vaše pojištění na odpovědnost při výkonu povolání.

8. Platí mé pojištění v USA a v Kanadě?

 • The accident cover is valid worldwide, including the USA and Canada. E.g.: if you suffer from a dive accident in the United States, your medical expenses will be covered according to your policy.
 • The professional liability cover is not applicable in all jurisdictions of United States of America or Canada. E.g.: if you are sued in the United States of America or Canada, your policy will not cover.

9. Pracuji a potápím se v cizině. Kterou zemi svého sídla mám uvést do svého profilu?

 • The country where you are registered as a permanent resident, which is not necessarily the one where you happen to work or dive.
 • This is the country where you will be repatriated, if required.

10. Co dělat v nouzovém případě?

11. Jak požádat o pojistné plnění?

Jakmile skončí akutní fáze vašeho zdravotního nouzového případu, požádejte prosím o pojistné plnění podle těchto instrukcí.