POJIŠTĚNÍ NA NEHODY A PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST pro potápěčské profesionály

ZAJISTĚTE SI SVÉ POJIŠTĚNÍ

Nejlepší pojištění na trhu pro profesionály, a přitom za nejnižší poplatek

POUZE NA NEHODY

80,17 €

Pojištění na osobní nehody

 • Celosvětové pojištění na nehody při potápění
 • Cestovní pojištění na nehody v cizině nesouvisející s potápěním
 • Bezplatné pojištění na nehody vašich studentů potápění
NA NEHODY + PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

149 €

Pojištění na nehody, profesní odpovědnost a právní ochranu

 • 4.000.000 € hrazení právní odpovědnosti, včetně právní obhajoby
 • Celosvětové pojištění na nehody při potápění
 • Cestovní pojištění na naléhavé případy v cizině nesouvisející s potápěním
 • Bezplatné pojištění na nehody vašich studentů potápění
PŘIPOJIT SE / OBNOVITPŘIPOJIT SE / OBNOVIT
Vyhrazeno pro členy PADI s aktivním statusem výuky

Zakoupení pojištění na nehody při výkonu povolání nemusí být k dispozici občanům se sídlem v zemích mimo EU, EEA, (tj. Evropský hospodářský prostor), ve Švýcarsku, v Egyptě a na Maledivách. Pro více informací kontaktujte DAN.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

ROZSAH POJIŠTĚNÍ PRO NALÉHAVÉ PŘÍPADY PŘI POTÁPĚNÍ

PLATNÉ CELOROČNĚ, CELOSVĚTOVĚ

 • Pohotovostní linka a management urgentní zdravotní situace 24/7 » Celkové náklady
 • Naléhavá zdravotní evakuace » Celkové náklady
 • Nálehavé zdravotní ošetření ve světě i ve vlastní zemi. Hyperbarická terapie včetně hospitalizace » Celkové náklady
 • Náklady na vyhledávací a záchranné práce. I při jeskynním potápění »A ž do 10.000 €
 • Zdravotní repatriace potápěče v rekonvalescenci » Celkové náklady
 • Specializovaná zdravotní léčba včetně rehabilitace a léčení potraumatického stresu- až do 30 dnů od dne nehody » Celkové náklady
 • Denní poplatek za hospitalizaci » 50 € – Poplatek pro ambulantní péče pouze pro DCI
 • Ztráta nebo poškození výbavy vlastní nebo záchrance pouze v příčinné souvislosti s potápěčskou nehodou » Až do 2.500 €
 • Hotelové & cestovní vícenáklady kvůli nehodě při potápění » Až do 5.000 €
 • Trvalá invalidita » Až do 100,000 €
 • Protetika potřebná po pojistném zranění » Až do 1.000 €
 • Úmrtí » Až do 6.000 €
 • Repatriace zesnulého » Celkové náklady
 • Odpovědnost za případy nesouvisející s výkonem povolání (včetně za rezidenty pouze ze Španělska) » 150.000 € (nebo až do limitu požadovaného místními úřady)

ROZSAH POJIŠTĚNÍ PRO NALÉHAVÉ PŘÍPADY V CIZINĚ NESOUVISEJÍCÍ S POTÁPĚNÍM

MAXIMÁLNÍ POČET POJIŠTĚNÝCH DNŮ NA CESTĚ: 90 DNŮ ZA ROK

 • Zdravotní evakuace » Celkové náklady
 • Náklady na první zdravotní vyšetření, s hospitalicí i bez ní » Celkové náklady
 • Zdravotní náklady na hospitalizační péči, bez ohledu na počet dnů potřebné péče » Až do 15.000 €
 • Zdravotní náklady na ambulantní péči » Až do 500 €
 • Zdravotní repatriace potápěče v rekonvalescenci » Celkové náklady
 • Repatriace zesnulého » Celkové náklady

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

 • Zpáteční jízdenka/letenka pro jednu osobu za účelem návštěvy v případě hospitalizace » Až do 2.500 €
 • Návrat nezletilých s doprovodem » Až do 5.000 €
 • Další výdaje spojené s návratem poraněného a/nebo spolucestujícího společníka » Až do 2.000 €
 • Tlumočnická pomoc » Celkové náklady

BEZPLATNÉ POJIŠTĚNÍ NA NEHODY PRO STUDENTY POTÁPĚNÍ

Bezplatné pojištění NEOMEZENÉHO počtu studentů potápění (až po stupeň PADI Divemaster (nebo ekvivalent) a vyjma kurzů technického potápění)

 • Pohotovostní linka a management urgentní zdravotní situace 24/7 » Celkové náklady
 • Celosvětově platná úhrada zdravotní terapie v naléhavém případě a zdravotní evakuace » Až do výše 15.000 €
 • Hledání a záchrana ztraceného potápěče » Až do výše 2.500 € [jako součást limitu na celosvětově platné pojištění zdravotní terapie v naléhavém případě]

DOPLŇKOVÉ VÝHODY

Rozšíření pro případ úmrtí
Svůj pojistný limit pro případ úmrtí souvisejícího s potápěčskou nehodou můžete zvýšit buď o € 25.000,00 nebo o € 50.000,00.
Toro rozšíření se nevztahuje na technické ponory.
Cena (včetně daní)

  • € 25,000 Rozšíření pro případ úmrtí = € 33,60
  • € 50,000 Rozšíření pro případ úmrtí = € 56,00

Cestování bez omezení
Délku platnosti svého pojištění pro nouzové případy v cizině nesouvisející s potápěním si můžete rozšířit na předplatné platné po celou dobu (jeden rok).
Cena (včetně daní)

  • € 438,00

Výhody pro vaši rodinu
Stačí pouze zahrnout do svého pojištění členy své rodiny (druha as a/nebo děti) pro úhradu nepotápěčských nehod v cizině.
Cena (včetně daní)

  • 90 dní pojištění až do 3 členy rodiny = 42,00 EUR
  • 365 dní pojištění až do 3 členy rodiny = 438,00 EUR

Přečtěte si prosím pečlivě podmínky pojištění a doklad s informacemi o tomto pojištění. Všechny druhy pojištění jsou sestaveny a ručeny pojišťovnou IDA Insurance Ltd (IDA) a distribuovány pojišťovnou VING Insurance Brokers Limited (VING). Jak IDA, tak i VING jsou oprávněné a kontrolované úřadem Malta Financial Services Authority (MFSA), aby mohly působit ve všech zemích EU/EEU. IDA a VING jsou dceřinými společnostmi DAN Europe Group.

Pojištění zahrnuje tyto sspecifické oblasti

Profesní beztrestnost a osobní pojištění na nehody - platné celoročně

Přístup ke speciální vícejazyčné horké lince DAN

Neomezenou úhradu v případě hyperbarické léčby a repatriace

Dodatečnou pomoc a úhradu poskytovanou pro zdravotní naléhavé případy nesouvisející s potápěním v cizině

Dodatečné pojištění na nehody při potápění vztahující se na studenty navštěvující kurzy PADI

Ohledně pomoci v případech emergency nebo při jiných záležitostech souvisejících s tímto pojištěním navštivte prosím stránku daneurope.org

FAQ

1. Kdo si může zakoupit od DAN Europe toto pojištění podporované PADI?

Pouze členové PADI, kteří si obnovili své členství pro běžný rok.

2. Jaký druh pojistné úhrady získám z tohoto pojištění?

 • Na zdravotní potápěčské naléhavé případy – celosvětově, po dobu 365 dní.
 • Na nepotápěčské zdravotní naléhavé případy – pouze při cestách do zahraničí, maximálně po dobu 90 dní za rok.
 • Pojištění právní odpovědnosti při výkonu povolání (dobrovolné) – podle požadavků PADI-EMEA, platné celosvětově, vyjma USA a Kanady.

Poznámka: Jestliže sídlíte mimo Evropský hospodářský prostor, Egypt nebo Maledivy, nebude pojištění této právní odpovědnosti asi možné. Informujte se prosím konkrétně ohledně své země.

3. Je zde zahrnuto i standardní cestovní pojištění navíc k pojištění na potápění?

 • Tento druh pojištění zahrnuje i zdravotní naléhavé případy v cizině nesouvisející s potápěním, ale není srovnatelné se standardním cestovním nebo zdravotním pojištěním. Přečtěte si prosím informace o pojistných podmínkách a limitech úhrad.
 • Nemusíte nás informovat vždy, jakmile vycestujete mimo zemi svého trvalého pobytu.

4. Jak se liší toto pojištění podporované PADI od standardních pojištění typu DAN Europe Pro?

Jedná se o stejný rozsah pojištění jako u Pro Silver, ale s některými důležitými rozdíly:

 • bezplatné pojištění vašich studentů až po kurz Divemaster (Pro Silver: až do OWD, tj. potápěč ve volné vodě);
 • bezplatné úrazové pojištění pro neomezený počet studentů (Pro Silver: max. 40 studentů ročně);
 • výhodnější cena;
 • je vytvořeno speciálně pro členy PADI EMEA.

5. Již jsem členem DAN Europe. Mohu změnit své nynější pojištění na tento druh pojistky?

 • Ano, ale jen za podmínky, že zůstatková hodnota vašeho nynějšího pojištění je nižší, než náklady na novou pojistku.
 • Pro kontrolu, zdali můžete aktualizovat své pojištění, si zkuste zakoupit tuto pojistku prostřednictvím svého účtu.

6. Budou mí studenti moci využít pojištění v případě potápěčské nehody?

Ano, ovšem za předpokladu, že:

 • je zaregistrujete na svém MyDAN ještě před začátkem kurzu;
 • navštěvují jeden z následujících kurzů PADI: DSD, PSD, OWD, AOWD, kurzů speciálních, záchranářských, Divemaster, základního kurzu volného potápění, kurzu volného potápění a pokročilého kurzu volného potápění,Master freediver; nebo ekvivalentních kurzů organizovaných jinými školicími agenturami.

7. Zůstane v platnosti mé pojištění na odpovědnost při výkonu povolání, i když nezaregistruji ani jednoho studenta?

Ano, zůstane v platnosti. Jestliže se rozhodnete neposkytnout svým studentům žádné pojištění, neovlivní to vaše pojištění na odpovědnost při výkonu povolání.

8. Platí mé pojištění v USA a v Kanadě?

 • Pojištění na nehody platí celosvětově, včetně USA a Kanady. Např.: Jestliže vás postihne nehoda při potápění ve Spojených státech, vaše zdravotní výdaje budou uhrazeny v souladu s vaší pojistkou.
 • Pojištění na odpovědnost při výkonu povolání však Spojené státy nebo Kanadu nezahrnuje. Např.: Budete-li soudně stíhán ve Spojených státech nebo v Kanadě, vaše pojistka se na tyto náklady nevztahuje.

9. Pracuji a potápím se v cizině. Kterou zemi svého sídla mám uvést do svého profilu?

 • Zemi, kde jste veden jako stálý obyvatel, což nemusí být země, kde právě pracujete nebo se potápíte.
 • Je to země, do které byste byl v případě potřeby repatriován.

11. Jak požádat o pojistné plnění?

Jakmile skončí akutní fáze vašeho zdravotního nouzového případu, požádejte prosím o pojistné plnění podle těchto instrukcí.