Skip to main content

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla profesjonalistów nurkowych.

OTRZYMAJ SWOJE UBEZPIECZENIE

Najlepszy produkt na rynku dla profesjonalistów i centrów nurkowych po najniższej cenie

UBEZPIECZENIE TYLKO OD WYPADKÓW

€ 102,40

Austria, Niemcy i Szwajcaria: € 80,17

Osobiste ubezpieczenie od wypadków

 • Ubezpieczenie nurkowe ważne na całym świecie
 • Ubezpieczenie w podróży od wypadków nienurkowych
 • Bezpłatne ubezpieczenie od wypadków dla Twoich kursantów
UBEZPIECZENIE OD WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

€ 177

Austria, Niemcy i Szwajcaria: € 149

Ubezpieczenie od wypadków, odpowiedzialności cywilnej i ochrona prawna

 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do sumy € 4 000 000, w tym ochrona prawna
 • Ubezpieczenie nurkowe ważne na całym świecie
 • Ubezpieczenie w podróży od wypadków nienurkowych
 • Bezpłatne ubezpieczenie od wypadków dla Twoich kursantów
DOŁĄCZ/ODNÓW CZŁONKOSTWODOŁĄCZ/ODNÓW CZŁONKOSTWO
Tylko dla członków PADI z odnowionym statusem

Zakup profesjonalnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej może nie być dostępny dla osób, które są rezydentami krajów spoza obszaru Unii Europejskiej, Szwajcarii, Egiptu i Malediwów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z DAN.

SZCZEGÓŁY UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie od wypadków nurkowych

WAŻNE NA CAŁYM ŚWIECIE PRZEZ CAŁY ROK

 • Centrum alarmowe i zarządzanie medyczną sytuacja awaryjną » Pokrycie wszystkich kosztów
 • Ewakuacja medyczna w sytuacji awaryjnej » Pokrycie wszystkich kosztów
 • Leczenie po wypadku na całym świecie, w tym terapia hiperbaryczna i hospitalizacja » Pokrycie wszystkich kosztów
 • Poszukiwanie i ratowanie zaginionego nurka (łącznie z nurkowaniem jaskiniowym) » Do kwoty €10 000
 • Repatriacja medyczna nurka podczas leczenia » Pokrycie wszystkich kosztów
 • Specjalistyczne leczenie – leczenie stresu traumatycznego do 30 dni od dnia wypadku » Pokrycie wszystkich kosztów
 • Dzienny zasiłek podczas pobytu w szpitalu w czasie leczenia » Do kwoty €50 – w szpitalu [Pacjent ambulatoryjny: tylko w przypadku DCI]
 • Utrata lub zniszczenie własnego sprzętu nurkowego lub sprzętu ratownika, tylko w razie wypadku, który jest objęty ubezpieczeniem i w którym brała udział osoba ubezpieczona lub osoba trzecia » Do kwoty €2500
 • Dodatkowe koszty hotelu i podróży wynikające z wypadku nurkowego » Do kwoty €5000
 • Trwałe kalectwo » Do kwoty €100 000
 • Jakakolwiek proteza wymagana po urazie osoby ubezpieczonej » Do kwoty €1000
 • Świadczenie w przypadku śmierci » Do kwoty €6000
 • Repatriacja zmarłego » Pokrycie wszystkich kosztów
 • Ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (tylko dla rezydentów Hiszpanii) » €150 000 (lub do limitu wymaganego przez lokalne Wspólnoty Autonomiczne)

Ubezpieczenie od wypadków nienurkowych za granicą

MAKSYMALNA LICZBA DNI W PODRÓŻY: 90 DNI W CIĄGU ROKU

 • Ewakuacja medyczna w sytuacji awaryjnej » Pokrycie wszystkich kosztów
 • Koszty pierwszego badania medycznego, nawet bez hospitalizacji » Pokrycie wszystkich kosztów
 • Koszty opieki szpitalnej, niezależnie od liczby dni » Do kwoty €15 000
 • Koszty medyczne dla pacjenta ambulatoryjnego » Do kwoty €500
 • Repatriacja medyczna nurka podczas leczenia » Pokrycie wszystkich kosztów
 • Repatriacja zmarłego » Pokrycie wszystkich kosztów

POMOC W PODRÓŻY

 • Bilet na podróż w obie strony dla jednej osoby, aby mogła przebywać z osobą ubezpieczoną w razie jej hospitalizacji » Do kwoty €2500
 • Powrót niepełnoletnich dzieci pod opieką » Do kwoty €5000
 • Dodatkowe koszty związane z powrotem ubezpieczonego i/lub osoby towarzyszącej do miejsca zamieszkania » Do kwoty €2000
 • Pomoc tłumacza » Pokrycie wszystkich kosztów

BEZPŁATNE UBEZPIECZENIE DLA KURSANTÓW

Bezpłatne ubezpieczenie dla NIELIMITOWANEJ liczby kursantów (do poziomu PADI Divemaster lub równoważnego, ale z wyłączeniem kursów nurkowania technicznego)

 • Centrum alarmowe i zarządzanie medyczną sytuacja awaryjną 24/7 » Pokrycie wszystkich kosztów
 • Leczenie po wypadku na całym świecie i ewakuacja medyczna » Do kwoty €15 000
 • Poszukiwanie i ratowanie zaginionego nurka » Do kwoty €2500 [w ramach limitów leczenia na całym świecie w razie sytuacji awaryjnej]

Opcjonalne korzyści

Rozszerzenie w razie śmierci
Możesz zwiększyć sumę odszkodowania w razie śmierci w wypadku nurkowym do kwoty € 25 000,00 lub € 50 000,00.
To rozszerzenie nie obejmuje nurkowań technicznych.
Cena (z podatkiem)

  • Zwiększenie kwoty odszkodowania do € 25 000 = € 33,60
  • Zwiększenie kwoty odszkodowania do € 50 000 = € 56,00

Nielimitowane podróże
Możesz rozszerzyć czas trwania ubezpieczenia od wypadków nienurkowych za granicą na cały okres trwania ubezpieczenia (jeden rok).
Cena (z podatkiem)

  • € 438,00

Korzyści dla Twojej rodziny
Możesz objąć ubezpieczeniem od wypadków nienurkowych za granicą swoich członków rodziny (partnera i/lub dzieci)
Cena (z podatkiem)

  • Ochrona na 90 dni, maksymalnie 3 członków rodziny = € 42,00
  • Ochrona na 365 dni, maksymalnie 3 członków rodziny= € 438,00

Prosimy dokładnie przeczytać polisę ubezpieczeniową i dokument zawierający informacje o ubezpieczeniu.

Wszystkie ubezpieczenia są wydawane przez IDA Insurance Limited (C-36602) (“IDA”), firmę ubezpieczeniową z licencją wydaną zgodnie z Uchwałą o Ubezpieczeniach (Insurance Business Act, rozdział 403 prawa Malty) i podlegającą pod Malta Financial Services Authority (“MFSA”). IDA działa na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z prawem o swobodzie świadczenia usług.

IDA należy do grupy Divers Alert Network (“DAN”) Europe Foundation, która jest międzynarodową, medyczną i badawczą organizacją non-profit zaangażowaną w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i zdrowia nurków. IDA wydaje i gwarantuje najlepsze ubezpieczenia nurkowe na terytorium DAN Europe.

Specjalne korzyści z ubezpieczenia:

Odszkodowania i osobiste ubezpieczenia od wypadków dla profesjonalistów nurkowych ważne przez cały rok

Dostęp do efektywnej, specjalistycznej linii alarmowej DAN

Nielimitowana ochrona ubezpieczeniowa w razie leczenia w komorze hiperbarycznej i repatriacji

Dodatkowa pomoc i ochrona ubezpieczeniowa w razie wypadków nienurkowych za granicą

Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa w razie wypadków nurkowych z udziałem osób biorących udział w kursach PADI

Aby otrzymać pomoc w sytuacji awaryjnej lub w jakiejkolwiek sprawie niezwiązanej z tym produktem ubezpieczeniowym, prosimy wejść na stronę daneurope.org

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1. Kto może kupić to ubezpieczenie DAN Europe zatwierdzone przez PADI?

Tylko członkowie PADI z odnowionym statusem na dany rok.

2. Jaką ochronę ubezpieczeniową otrzymam w tym planie?

 • Wypadki nurkowe – na całym świecie przez 365 dni.
 • Wypadki nienurkowe – tylko podczas podróży za granicę, maksymalnie 90 dni w roku.
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (opcjonalnie) – zgodne z wymaganiami PADI EMEA, ważne na całym świecie oprócz USA i Kanady.

Uwaga: jeżeli jesteś rezydentem kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub mieszkasz w Egipcie lub na Malediwach, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej może nie być dla Ciebie dostępne. Jeśli chcesz otrzymać informacje dotyczące Twojego kraju, prosimy o kontakt.

3. Czy oprócz ubezpieczenia nurkowego polisa obejmuje również standardowe ubezpieczenie podróżne?

 • Ten plan obejmuje ubezpieczenie od wypadków nienurkowych za granicą, ale nie jest to standardowe ubezpieczenie podróżne lub zdrowotne. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj polisę ubezpieczeniową i limity ochrony ubezpieczeniowej.
 • Nie musisz informować nas, kiedy wyjeżdżasz poza granicę swojego kraju rezydencji.

4. Jak plan ubezpieczeniowy zatwierdzony przez PADI różni się od standardowego planu DAN Europe Pro?

Ten plan zapewnia taką samą ochronę ubezpieczeniową jak Pro Silver, ale zawiera poniższe istotne różnice:

 • bezpłatne ubezpieczenie dla Twoich kursantów do poziomu Divemaster (Pro Silver: do poziomu OWD);
 • bezpłatne ubezpieczenie od wypadków dla nielimitowanej liczby kursantów (Pro Silver: maksymalnie 40 kursantów na rok);
 • jest tańsze;
 • stworzony specjalnie dla członków PADI EMEA.

5. Jestem już członkiem DAN Europe. Czy mogę zmienić swój obecny plan na ten?

 • Tak, pod warunkiem, że wartość pozostałej części obecnego ubezpieczenia jest niższa niż koszt nowego planu.
 • Aby sprawdzić, czy możesz uaktualnić swoje ubezpieczenie, spróbuj kupić ten plan przez swoje konto.

6. Czy moi kursanci mogą korzystać z ubezpieczenia od wypadków nurkowych?

Tak, pod warunkiem, że

 • zarejestrujesz ich na stronie MyDAN przed rozpoczęciem kursu;
 • biorą udział w jednym z następujących kursów lub programów: DSD, OWD, AOWD, specjalizacje, Rescue, Divemaster, Basic Freediver, Freediver, Advanced Freediver, Master Freediver lub w kursach równoważnych z innych organizacji szkoleniowych.

7. Czy moje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pozostaje ważne, jeśli nie zarejestruję żadnego kursanta?

Tak, ubezpieczenie pozostanie ważne. Niezależnie od tego, czy chcesz zapewnić kursantom ochronę ubezpieczeniową, nie wypływa to na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

8. Czy moje ubezpieczenie jest ważne w USA i Kanadzie?

 • Ubezpieczenie od wypadków jest ważne na całym świecie, w tym w USA i Kanadzie. Przykładowo, jeśli będziesz miał wypadek w USA, koszty Twojego leczenia zostaną pokryte zgodnie z polisą.
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie obowiązuje na terenie wszystkich jurysdykcji w USA i Kanadzie. Przykładowo, jeżeli zostaniesz podany do sądu w USA lub Kanadzie, nie będziesz objęty ochroną ubezpieczeniową.

9. Pracuję i nurkuję za granicą. Który kraj rezydencji powinienem podać w swoim profilu?

 • Kraj, w którym jesteś zarejestrowany jako stały rezydent, co oznacza, że nie zawsze jest to kraj, w którym akurat pracujesz lub nurkujesz.
 • Jest to kraj, do którego zostaniesz przewieziony w ramach repatriacji w razie potrzeby.

10. Co należy zrobić w razie wypadku?

11. Jak złożyć wniosek o odszkodowanie?

Kiedy zakończy się leczenie w ostrej fazie po wypadku, prosimy o wypełnienie wniosku według tej instrukcji.