POJIŠTĚNÍ PROFESIONÁLNÍCH POTÁPĚČŮ PODPOROVANÉ PADI

Přidejte se k DAN a získejte pojištění

PŘIDAT SE NYNÍPŘIDAT SE NYNÍ
Vyhrazeno pro členy PADI s aktivním statusem výuky

POJIŠTĚNÍ NA NEHODY A PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

pro potápěčské profesionály

ZAJISTĚTE SI SVÉ POJIŠTĚNÍ

Nejlepší pojištění na trhu pro profesionály, a přitom za nejnižší poplatek

POUZE NA NEHODY

80,17 €

Pojištění na osobní nehody

 • Celosvětové pojištění na nehody při potápění
 • Cestovní pojištění na nehody v cizině nesouvisející s potápěním
 • Bezplatné pojištění na nehody vašich studentů potápění
NA NEHODY + PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

149 €

Pojištění na nehody, profesní odpovědnost a právní ochranu

 • 4.000.000 € hrazení právní odpovědnosti, včetně právní obhajoby
 • Celosvětové pojištění na nehody při potápění
 • Cestovní pojištění na naléhavé případy v cizině nesouvisející s potápěním
 • Bezplatné pojištění na nehody vašich studentů potápění
PŘIDAT SE NYNÍPŘIDAT SE NYNÍ
Vyhrazeno pro členy PADI s aktivním statusem výuky

Odpovědnost za nehody při výkonu povolání nemusí být k dispozici v zemích mimo EU, EEA (tj. Evropský hospodářský prostor), ve Švýcarsku, v Egyptě a na Maledivách. Pro více informací kontaktujte DAN.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

ROZSAH POJIŠTĚNÍ PRO NALÉHAVÉ PŘÍPADY PŘI POTÁPĚNÍ

PLATNÉ CELOROČNĚ, CELOSVĚTOVĚ

 • Pohotovostní linka a management urgentní zdravotní situace 24/7 » Celkové náklady
 • Naléhavá zdravotní evakuace » Celkové náklady
 • Nálehavé zdravotní ošetření ve světě. Hyperbarická terapie včetně hospitalizace » Celkové náklady
 • Náklady na vyhledávací a záchranné práce. I při jeskynním potápění » Až do 10,000 €
 • Zdravotní repatriace potápěče v rekonvalescenci » Celkové náklady
 • Specializovaná zdravotní léčba včetně rehabilitace a léčení potraumatického stresu- až do 30 dnů od dne nehody » Celkové náklady
 • Denní poplatek za hospitalizaci » 50 € – Poplatek pro ambulantní péče pouze pro DCI
 • Ztráta nebo poškození výbavy vlastní nebo záchrance pouze v příčinné souvislosti s potápěčskou nehodou » Až do 2.500 €
 • Hotelové & cestovní vícenáklady kvůli nehodě při potápění » Až do 5.000 €
 • Trvalá invalidita » Až do 50.000 €
 • Protetika potřebná po pojistném zranění » Až do 1.000 €
 • Úmrtí » Až do 6.000 €
 • Repatriace zesnulého » Celkové náklady
 • Odpovědnost za případy nesouvisející s výkonem povolání (včetně za rezidenty pouze ze Španělska) » 150.000 € (nebo až do limitu požadovaného místními úřady)

ROZSAH POJIŠTĚNÍ PRO NALÉHAVÉ PŘÍPADY V CIZINĚ NESOUVISEJÍCÍ S POTÁPĚNÍM

MAXIMÁLNÍ POČET POJIŠTĚNÝCH DNŮ NA CESTĚ: 90 DNŮ ZA ROK

 • Zdravotní evakuace » Celkové náklady
 • Náklady na první zdravotní vyšetření, s hospitalicí i bez ní » Celkové náklady
 • Zdravotní náklady na hospitalizační péči, bez ohledu na počet dnů potřebné péče » Až do 15.000 €
 • Zdravotní náklady na ambulantní péči » Až do 500 €
 • Zdravotní repatriace potápěče v rekonvalescenci » Celkové náklady
 • Repatriace zesnulého » Celkové náklady

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

 • Zpáteční jízdenka/letenka pro jednu osobu za účelem návštěvy v případě hospitalizace » Až do 2.500 €
 • Návrat nezletilých s doprovodem » Až do 5.000 €
 • Další výdaje spojené s návratem poraněného a/nebo spolucestujícího společníka » Až do 2.000 €
 • Tlumočnická pomoc » Celkové náklady

BEZPLATNÉ POJIŠTĚNÍ NA NEHODY PRO STUDENTY POTÁPĚNÍ

Bezplatné pojištění NEOMEZENÉHO počtu studentů potápění (až do stupně POKROČILÝ)

 • Pohotovostní linka a management urgentní zdravotní situace 24/7 » Celkové náklady
 • Celosvětově platná úhrada zdravotní terapie v naléhavém případě a zdravotní evakuace » Až do výše 15.000 €
 • Hledání a záchrana ztraceného potápěče » Až do výše 2.500 € [jako součást limitu na celosvětově platné pojištění zdravotní terapie v naléhavém případě]

Pečlivě si prosím přečtěte typ pojištění. Všechny druhy pojištění jsou sestaveny a ručeny pojišťovnou IDA Insurance Ltd (IDA) a distribuovány pojišťovnou VING Insurance Brokers Limited (VING). Jak IDA, tak i VING jsou oprávněné a kontrolované úřadem Malta Financial Services Authority (MFSA), aby mohly působit ve všech zemích EU/EEU. IDA a VING jsou dceřinými společnostmi DAN Europe Group.

O NÁS

Divers Alert Network (DAN) Europe a PADI (Professional Association of Diving Instructors) EMEA jsou partneři nabízející řešení a pojišťovací služby pro naléhavé případy členům PADI na územích in EMEA (tj. v Evropě, na Středním východě a v Africe).

Pojištění zahrnuje tyto specifické oblasti:

 • Profesní beztrestnost a osobní pojištění na nehody – platné celoročně
 • Přístup ke speciální vícejazyčné horké lince DAN
 • Neomezenou úhradu v případě hyperbarické léčby a repatriace
 • Dodatečnou pomoc a úhradu poskytovanou pro zdravotní naléhavé případy nesouvisející s potápěním v cizině
 • Dodatečné pojištění na nehody při potápění vztahující se na studenty navštěvující kurzy PADI

Ohledně pomoci v případech emergency nebo při jiných záležitostech souvisejících s tímto pojištěním navštivte prosím stránku daneurope.org

DAN

BEZPEČNOST PŘI POTÁPĚNÍ JIŽ OD 1983

DAN Europe Foundation byla založena v roce 1983 jako nezisková nadace poskytující zdravotní poradenství a pomoc v naléhavých nouzových případech při potápěčských zraněních. Tato nadace propaguje a podporuje potápěčský výzkum a s tím související vzdělávání, a také se snaží poskytovat potápěčské veřejnosti co možná nejpřesnější, nejnovější a objektivní informace související s potápěním.

DAN je první pojišťovnou specializující se na potápění a vyznačuje se nesrovnatelně největšími odbornými znalostmi ve vztahu k pojišťování potápění. V této oblasti má již téměř 30tileté zkušenosti. V současné době DAN zajišťuje prostřednictvím svých dceřiných společností (IDA Ltd. and VING Insurance Brokers Ltd.) transparentní vedení a správu, efektivitu poskytovaných služeb a přesné dodržování směrnic EU týkajících se pojišťovnictví, přitom však zůstává neustále věrná svým základním ideálům, na kterých DAN Europe Foundation spočívá.

PADI

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SVĚTOVÁ ORGANIZACE PRO VÝUKU POTÁPĚNÍ

PADI (Professional Association of Diving Instructors®) je světově největší organizací zabývající se výukou rekreačního potápění. Patří do ní téměř 6 500 potápěčských středisek a resortů a více než 135 000 profesionálních členů z celého světa. Od roku 1966 se PADI soustřeďuje na seznamování nových potápěčů s praxí přístrojového potápění a na další zdokonalování dovedností zkušených potápěčů. Každým rokem se v rámci PADI vydává téměř milion potápěčských certifikací, což zpřístupňuje poměrně široké veřejnosti podvodní výzkum a dobrodružství, ovšem při dodržování nejvyšších standardů platných pro tuto činnost, tj. pro výuku potápění, bezpečnost a služby zákazníkům. Každému novému držiteli potápěčského certifikátu se zdůrazňuje nutnost podporovat čistotu a udržitelnost oceánů.

O NÁS

Divers Alert Network (DAN) Europe a PADI (Professional Association of Diving Instructors) EMEA jsou partneři nabízející řešení a pojišťovací služby pro naléhavé případy členům PADI na územích in EMEA (tj. v Evropě, na Středním východě a v Africe).
Pojištění zahrnuje tyto specifické oblasti:
 • Profesní beztrestnost a osobní pojištění na nehody – platné celoročně
 • Přístup ke speciální vícejazyčné horké lince DAN
 • Neomezenou úhradu v případě hyperbarické léčby a repatriace
 • Dodatečnou pomoc a úhradu poskytovanou pro zdravotní naléhavé případy nesouvisející s potápěním v cizině
 • Dodatečné pojištění na nehody při potápění vztahující se na studenty navštěvující kurzy PADI

Ohledně pomoci v případech emergency nebo při jiných záležitostech souvisejících s tímto pojištěním navštivte prosím stránku daneurope.org

DAN

BEZPEČNOST PŘI POTÁPĚNÍ JIŽ OD 1983

DAN Europe Foundation byla založena v roce 1983 jako nezisková nadace poskytující zdravotní poradenství a pomoc v naléhavých nouzových případech při potápěčských zraněních. Tato nadace propaguje a podporuje potápěčský výzkum a s tím související vzdělávání, a také se snaží poskytovat potápěčské veřejnosti co možná nejpřesnější, nejnovější a objektivní informace související s potápěním.

DAN je první pojišťovnou specializující se na potápění a vyznačuje se nesrovnatelně největšími odbornými znalostmi ve vztahu k pojišťování potápění. V této oblasti má již téměř 30tileté zkušenosti. V současné době DAN zajišťuje prostřednictvím svých dceřiných společností (IDA Ltd. and VING Insurance Brokers Ltd.) transparentní vedení a správu, efektivitu poskytovaných služeb a přesné dodržování směrnic EU týkajících se pojišťovnictví, přitom však zůstává neustále věrná svým základním ideálům, na kterých DAN Europe Foundation spočívá.

PADI

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SVĚTOVÁ ORGANIZACE PRO VÝUKU POTÁPĚNÍ

PADI (Professional Association of Diving Instructors®) je světově největší organizací zabývající se výukou rekreačního potápění. Patří do ní téměř 6 500 potápěčských středisek a resortů a více než 135 000 profesionálních členů z celého světa. Od roku 1966 se PADI soustřeďuje na seznamování nových potápěčů s praxí přístrojového potápění a na další zdokonalování dovedností zkušených potápěčů. Každým rokem se v rámci PADI vydává téměř milion potápěčských certifikací, což zpřístupňuje poměrně široké veřejnosti podvodní výzkum a dobrodružství, ovšem při dodržování nejvyšších standardů platných pro tuto činnost, tj. pro výuku potápění, bezpečnost a služby zákazníkům. Každému novému držiteli potápěčského certifikátu se zdůrazňuje nutnost podporovat čistotu a udržitelnost oceánů.

ČASTÉ DOTAZY

1. Kdo si může zakoupit od DAN Europe toto pojištění podporované PADI?

Pouze členové PADI, kteří si obnovili své členství pro běžný rok.

2. Jaký druh pojistné úhrady získám z tohoto pojištění?

 • Na zdravotní potápěčské naléhavé případy – celosvětově, po dobu 365 dní.
 • Na nepotápěčské zdravotní naléhavé případy – pouze při cestách do zahraničí, maximálně po dobu 90 dní za rok.
 • Pojištění právní odpovědnosti při výkonu povolání (dobrovolné) – podle požadavků PADI-EMEA, platné celosvětově, vyjma USA a Kanady.

Poznámka: Jestliže sídlíte mimo Evropský hospodářský prostor, Egypt nebo Maledivy, nebude pojištění této právní odpovědnosti asi možné. Informujte se prosím konkrétně ohledně své země.

3. Je zde zahrnuto i standardní cestovní pojištění navíc k pojištění na potápění?

 • Tento druh pojištění zahrnuje i zdravotní naléhavé případy v cizině nesouvisející s potápěním, ale není srovnatelné se standardním cestovním nebo zdravotním pojištěním. Přečtěte si prosím informace o pojistných podmínkách a limitech úhrad.
 • Nemusíte nás informovat vždy, jakmile vycestujete mimo zemi svého trvalého pobytu.

4. Jak se liší toto pojištění podporované PADI od standardních pojištění typu DAN Europe Pro?

Jedná se o stejný rozsah pojištění jako u Pro Silver, ale s některými důležitými rozdíly:

 • bezplatné pojištění vašich studentů až do stupně AOWD (tj. pokročilý potápěč ve volné vodě) (Pro Silver: až do OWD, tj. potápěč ve volné vodě);
 • bezplatné úrazové pojištění pro neomezený počet studentů (Pro Silver: max. 40 studentů ročně);
 • výhodnější cena;
 • je vytvořeno speciálně pro členy PADI EMEA.

5. Již jsem členem DAN Europe. Mohu změnit své nynější pojištění na tento druh pojistky?

 • Ano, ale jen za podmínky, že zůstatková hodnota vašeho nynějšího pojištění je nižší, než náklady na novou pojistku.
 • Pro kontrolu, zdali můžete aktualizovat své pojištění, si zkuste zakoupit tuto pojistku prostřednictvím svého účtu.

6. Budou pojištěni mí studenti?

Ano, jestliže:

 • je zaregistrujete na svém MyDAN, ještě před začátkem kurzu;
 • ještě neobdrželi svou certifikaci AOWD (pokročilý potápěč ve volné vodě).

7. Zůstane v platnosti mé pojištění na odpovědnost při výkonu povolání, i když nezaregistruji ani jednoho studenta?

Ano, zůstane v platnosti. Jestliže se rozhodnete neposkytnout svým studentům žádné pojištění, neovlivní to vaše pojištění na odpovědnost při výkonu povolání.

8. Pracuji a potápím se v cizině. Kterou zemi svého sídla mám uvést do svého profilu?

 • Zemi, kde jste veden jako stálý obyvatel, což nemusí být země, kde právě pracujete nebo se potápíte.
 • Je to země, do které byste byl v případě potřeby repatriován.

10. Jak požádat o pojistné plnění?

Jakmile skončí akutní fáze vašeho zdravotního nouzového případu, požádejte prosím o pojistné plnění podle těchto instrukcí.

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře

Při zasílání e-mailu do DAN použijte prosím níže uvedený formulář: zvolte oddělení, které chcete kontaktovat, my se vám ozveme, co nejdříve to bude možné.
Políčka označená hvězdičkou (*) jsou povinná. Chcete-li kontaktovat zdravotní pohotovostní službu, klikněte sem. Specializované zdravotní poradenství je vyhrazeno pro aktivní členy DAN.

Na e-maily odpovídáme od pondělí do pátku (v době od 8:30 do 18:00 SEČ) – kromě následujících dnů: 1/5, 2/6, 15/8, 25-26/12 a 1/1. Víme, že odpovědi na své otázky potřebujete rychle, proto zpravidla reagujeme během 2 pracovních dnů. Někdy to může trvat déle, jestliže se jedná o složitější odpověď. Kdybyste od nás nedostali odpověď během 5 pracovních dnů, kontaktujte nás znovu: možná jsme váš e-mail neobdrželi.

Zavolejte do DAN

Chcete-li kontaktovat kancelář DAN Europe (Continental Operations office), volejte prosím na níže uvedená čísla národních zastoupení.

 • Budete platit pouze vnitrostátní hovor.
 • Služby jsou dostupné v angličtině, němčině, nizozemštině, italštině, španělštině a polština.
 • Jedná se o službu VoIP. Technická kvalita telefonátu závisí na kvalitě internetového připojení.

Zvolit zemi