Skip to main content

Privacybeleid

 

Informatie betreffende EU Regelgeving n. 679/2016

DAN (Divers Alert Network) Europe met statutaire zetel in Malta, Sir Ugo Mifsud Street, Ta’Xbiex, XBX 1431, met operatief en administratief hoofdkantoor in Italië, C/da Padune, 11 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) (hierna te noemen “Databeheerder”), geeft te kennen dat, conform art. 13 en 14 van de EU Reg. 679/2016 (hierna te noemen, “GDPR”), persoonsgegevens aangeboden en verkregen ten tijde van registratie van gekozen diensten, alsmede gegevens vereist voor het verlenen van dergelijke diensten, ook met behulp van elektronische hulpmiddelen, rechtstreeks behandeld worden door DAN (Divers Alert Network) Europe en/of door derden voor doeleinden die hieronder gesteld zijn, volgens de juridische referentiebasis en gedurende de gebruiksperiode:

DOELEINDEN GEBRUIKTE GEGEVENS JURIDISCHE BASIS UITEINDELIJKE DATUM VAN VERWIJDERING VAN DE GEGEVENS
1. Doeleinden strikt verband houdend met en nodig voor registratie op de site www.daneurope.org, voor het gebruik van relatieve diensten, ten behoeve van het uitvoeren van het contract en voor naleving van de wet. Persoons- en contactgegevens. (Voornaam, achternaam, nationaliteit, adres, telefoonnummer, mobiel nummer, en e-mail) Contract ondertekend door de partij Voorwaarden voor legale dataopslag verplichtingen (momenteel 10 jaar vanaf het moment dat het contract afloopt).
2. Doeleinden verband houdend met administratie, boekhouding en afhandeling van betalinge. Persoons- en contactgegevens. (Voornaam, achternaam,  nationaliteit, adres, telefoonnummer, mobiel nummer, en e-mail) en betalingsgegevens Wettelijke verplichtingen Voorwaarden voor legale dataopslag verplichtingen (momenteel 10 jaar vanaf het moment dat het contract afloopt).
3. Doeleinden verband houdend met omgaan met gegevens betreffende gezondheid gericht op diagnoses, behandelingen en therapieën, plus wetenschappelijke kennis en waar nodig communicatie aan derden voor het bij noodgevallen vaststellen van de gezondheidsstatus. Persoons- en contactgegevens. (Voornaam, achternaam, nationaliteit, adres, telefoonnummer, mobiel nummer, en e-mail). Gegevens gericht op het vaststellen van de gezondheidsstatus. Consensus art.9 sectie 2 subsectie a – EU Reg. 679/2016 – GDPR Voorwaarden voor legale dataopslag verplichtingen (momenteel 10 jaar vanaf het moment dat het contract afloopt).
4. Bedrijfsmatig gerelateerde doeleinden, al dan niet directe of indirecte marketing en marketingonderzoek. Persoons- en contactgegevens. (Voornaam, achternaam,  nationaliteit, adres, telefoonnummer, mobiel nummer, en e-mail). Consensus art.22, sectie 2 subsectie c – EU Reg 679/2016 – GDPR 10 jaar
5. Profileren van doeleinden voor consumptieanalyse en keuzes. Persoons- en contactgegevens. (Voornaam, achternaam, nationaliteit, adres, telefoonnummer, mobiel nummer, en e-mail). Consensus art.22, sectie 2 subsectie c – EU Reg 679/2016 – GDPR 10 jaar

DOELEINDEN

GEBRUIKTE GEGEVENS

JURIDISCHE BASIS

UITEINDELIJKE DATUM VAN VERWIJDERING VAN DE GEGEVENS

1. Doeleinden strikt verband houdend met en nodig voor registratie op de site www.daneurope.org, voor het gebruik van relatieve diensten, ten behoeve van het uitvoeren van het contract en voor naleving van de wet.

 

Persoons- en contactgegevens. (Voornaam, achternaam, BSN nummer, nationaliteit, adres, telefoonnummer, mobiel nummer, en e-mail)

 

Contract ondertekend door de partij

 

Voorwaarden voor legale dataopslag verplichtingen (momenteel 10 jaar vanaf het moment dat het contract afloopt)

 

2. Doeleinden verband houdend met administratie, boekhouding en afhandeling van betalingen.

 

Persoons- en contactgegevens. (Voornaam, achternaam, BSN nummer, nationaliteit, adres, telefoonnummer, mobiel nummer, en e-mail) en betalingsgegevens

 

Wettelijke verplichtingen

 

Voorwaarden voor legale dataopslag verplichtingen (momenteel 10 jaar vanaf het moment dat het contract afloopt)

 

3. Doeleinden verband houdend met omgaan met gegevens betreffende gezondheid gericht op diagnoses, behandelingen en therapieën, plus wetenschappelijke kennis en waar nodig communicatie aan derden voor het bij noodgevallen vaststellen van de gezondheidsstatus.

 

Persoons- en contactgegevens. (Voornaam, achternaam, BSN nummer, nationaliteit, adres, telefoonnummer, mobiel nummer, en e-mail). Gegevens gericht op het vaststellen van de gezondheidsstatus

 

Consensus art.9 sectie 2 subsectie a – EU Reg. 679/2016 – GDPR

 

Voorwaarden voor legale dataopslag verplichtingen (momenteel 10 jaar vanaf het moment dat het contract afloopt)

 

4. Bedrijfsmatig gerelateerde doeleinden, al dan niet directe of indirecte marketing en marketingonderzoek.

 

Persoons- en contactgegevens. (Voornaam, achternaam, BSN nummer, nationaliteit, adres, telefoonnummer, mobiel nummer, en e-mail)

 

Consensus art.22, sectie 2 subsectie c – EU Reg 679/2016 – GDPR

 

10 jaar

 

5. Profileren van doeleinden voor consumptieanalyse en keuzes.

 

Persoons- en contactgegevens. (Voornaam, achternaam, BSN nummer, nationaliteit, adres, telefoonnummer, mobiel nummer, en e-mail)

 

Consensus art.22, sectie 2 subsectie c – EU Reg 679/2016 – GDPR

 

10 jaar

 

Het verstrekken van gegevens voor doeleinden als vermeld onder artikel 1, 2, 3, is niet optioneel, maar vereist voor het uitvoeren van het contract; weigeren leidt tot het niet gebruik kunnen maken van de aangeboden diensten; het verstrekken van gegevens voor doeleinden vermeld in punten 4 en 5 is optioneel en gegevens kunnen doorgegeven worden na een voorafgaande schriftelijke toestemming; in het geval toestemming niet wordt verleend kan nog steeds gebruik gemaakt worden van de diensten verstrekt door DAN (Divers Alert Network) Europe, maar de gegevens kunnen niet gebruikt worden voor de doeleinden beschreven in dit artikel.

 

De Databeheerder van de opslag van persoonsgegevens is DAN (Divers Alert Network) Europe, verantwoordelijk voor een rechtmatig en correct gebruik van persoonsgegevens en daar kan contact mee opgenomen worden voor alle informatie of vragen hier:

Databeheerder: DAN (Divers Alert Network) Europe
STATUTAIRE zetel: Malta, Sir Ugo Mifsud Street, XBX 1431
OPERATIEF/ADMINISTRATIEF hoofdkwartier: C/da Padune, 11 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Italiaanse fiscale code: 91003700670

Contact:
Telefoon: +39-085-893-0333
Fax: +39-085-893-0050
e-mail: [email protected]
gewaarmerkte e-mail: [email protected]

 

U hebt ook het recht contact op te nemen met de persoon verantwoordelijk voor databescherming betreffende alle informatie of vragen over uw persoonlijke gegevens of om aandacht te vragen voor nadelen of problemen die u hebt vastgesteld. DAN (Divers Alert Network) Europe heeft de Manager Databescherming (DPO) Diletta Simonetti met BTW nummer 02234080469 waarmee contact kan worden opgenomen via:

tel: +39 3471493431
e-mail: [email protected]
gewaarmerkte e-mail  [email protected]

Persoonsgegevens worden behandeld overeenkomstig de garantie van vertrouwelijkheid en veiligheidsmaatregelen zoals voorzien in de huidige wetgeving.

Uw gegevens kunnen buiten het Europees Economisch gebied doorgegeven worden. Als dit het geval is garandeert DAN (Divers Alert Network) Europe dat persoonsgegevens worden behandeld overeenkomstig de Europese Maatregel 679/2016.

 

 

Uw gegevens kunnen behalve door degene die verantwoordelijk is voor dataopslag ook ingezien worden door de volgende personen:

 1. private en publieke rechtspersonen voor het uitvoeren van administratieve en juridische handelingen overeenkomstig de voorwaarden gesteld in EU Reg. n.679/2016;
 2. consultants en bedrijven die het bedrijf ondersteunen met betrekking tot IT diensten en infrastructuur;
 3. professionals, dienstverleners en consultants die het bedrijf ondersteunen voor wat betreft financiële zaken, juridische en medische diensten;
 4. dochtermaatschappijen, filialen of partnerbedrijven;
 5. banken;
 6. deurwaarders;
 7. verzekeringsmaatschappijen;
 8. andere maatschappijen die met het bedrijf samenwerken m.b.t. dienstverlening;
 9. verwanten van de betrokken persoon en/of in medische noodgevallen door andere personen;
 10. oandere leden, partners en/of geregistreerde persoon of personen;
 11. gezondheidsorganisaties, medische en paramedische staf;
 12. rechtbanken, politie en andere strijdkrachten.

 

Gegevens zullen aan niemand anders of op enige andere wijze ter inzage worden gegeven.

 • Wij verzekeren u dat u het recht heeft de databeheerder, DAN (Divers Alert Network) Europe inzage te vragen in uw persoonsgegevens, en ieder onderdeel daarvan te corrigeren of te verwijderen, de dataopslag te beperken of bezwaar aan te tekenen tegen het omgaan met de gegevens, met bovendien het recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig art. 13 sectie 2, subsectie d) GDPR, door onze website te bezoeken of ons op het volgende adres te schrijven: [email protected];
 •  Wij verzekeren dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten indien u denkt dat de dataopslag niet geschiedt overeenkomstig de regelgeving betreffende privacy overeenkomstig art.13 sectie 2, subsectie d) GDPR;
 • Indien u toestemming heeft gegeven voor een of meerdere specifieke doeleinden heeft u het recht die toestemming op ieder gewenst moment in te trekken.

 

Privacybeleid